Skład władz Oddziału w Zabrzu, wybranych w trakcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 23.03.2019 r.


ZARZĄD ODDZIAŁU

Przewodniczący Zarządu Adam STASIAK
V-ce Przewodnicząca d/s Organizacyjnych Anna RAJS
V-ce Przewodnicząca d/s Hodowlanych Anna ROŻNIATOWSKA
Skarbnik Jacek BYRA
Sekretarz
Anna CHEBA
Członkowie Zarządu


Zastępcy
Robert ADAMEK
Janusz WOŹNY

Ireneusz Wojciech Picheta
Krzysztof Kasperek

 

 
ODDZIAŁOWY SĄD KOLEŻEŃSKI
Przewodniczący
Olga CHEBA
Wiceprzewodnicząca
Marta ŚNIEŻEK-WIELOCH
Wiceprzewodnicząca
Dominika DYGAS
Członkowie


Zastępca
Danuta MIERA
Katarzyna WOŹNY


Beata Bednarczyk
 
 
RZECZNIK DYSCYPLINARNY PRZY ODDZIAŁOWYM SĄDZIE KOLEŻEŃSKIM

Małgorzata CIECIERSKA-HENDRYK
 
 
ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący
 
Stanisław HENDRYK
Wiceprzewodniczący
 
Piotr OSTROWSKI
Sekretarz
 
Michał DAMULEWICZ
Zastępcy
 
Ewa Wanecka
Iwona Paprocka
 
PRZEWODNICZĄCY ODDZIAŁOWEJ KOMISJI SZKOLENIA PSÓW
  Krzysztof KASPEREK