Zapraszamy na wystawę
 

Wszystkich chętnych zapraszamy na dwie Zabrzańskie Wystawy Psów Rasowych w dniach 12 i 13 października 2019 r. 
  
 
więcej >

Nowe zasady rankingu wystawowego Oddziału w Zabrzu > PDF

Zgłoszenia przyjmujemy WYŁĄCZNIE poprzez formularz internetowy >

Termin zgłaszania psów do rankingu upływa w dniu 15 lutego 2019 r. 

Wyniki Rankingu Wystawowego Oddziału w Zabrzu za 2016 rok (plik PDF) >

Wręczenie nagród dla zwycięzców sezonu wystawowego 2016 odbędzie się podczas konkurencji finałowych 39. Krajowej Wystawy Psów Rasowych w dniu 09.04.2017 r.

Zasady rankingu oraz wyniki poprzednich edycji znaleźć można na naszej stronie (tutaj >)

Badanie profilu DNA
Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 10.12.2014 r. podjął decyzję o wprowadzeniu od 01.01.2015 r. - jako jednego z wymogu hodowlanego -
badania profilu DNA oraz pochodzenia psów na podstawie analizy mikrosatelitarnego DNA i zatwierdził procedury / załączniki: nr 14, 14a. więcej >

UWAGA !  Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu18.02.br. podjął uchwałę o wstrzymaniu, jako OBOWIĄZKOWE badań DNA do czasu dopracowania procedur związanych z pobraniem materiału i ich badaniem.
Nadal badania DNA mogą być przeprowadzane w Oddziałach ZKwP wg dotychczasowych procedur, ale w formie dobrowolnej. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem opublikowania i jest ważna do odwołania.


Zarząd Oddziału przypomina, że warunkiem uczestnictwa psa w imprezach organizowanych przez Związek Kynologiczny w Polsce jest opłacenie przez właściciela składki za rok bieżący.

Od dnia 01.02.2013 roku wpis uprawnień hodowlanych do rodowodu dokonywany jest pod warunkiem przedstawienia psa/suki do weryfikacji numeru chipu lub czytelnego tatuażu.

KOMUNIKAT ZG ZKwP
w sprawie
zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >